دسته بندی نشده

جدول نرخ حق بیمه ثالث انواع خودروها برای سال ۹۴

-قیمت بیمه ثالث انواع خودروهای سواری، وانت و کامیون بیمه ایران در سال ۹۴ منتشر شد. جدول شماره یک: واحد قیمت تومان بوده و نرخ بیمه ثالث تا ۸ سال عدم خسارت معادل ۷۰ درصد تخفیف است. جدول شماره دو: واحد قیمت تومان بوده و نرخ بیمه ۲، ۴، و ۶ ماهه انواع خودروها به …

جدول نرخ حق بیمه ثالث انواع خودروها برای سال ۹۴ ادامه »