هیات مدیره بانک های قرض الحسنه

هیات مدیره بانک رسالت

هیات مدیره بانک رسالت

هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت؛ محمدحسین حسین زاده مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک است. این بانک در حال حاضر چهار عضو هیات مدیره دیگر نیز دارد…