هیات مدیره بانک های خصوصی

بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد

هیات مدیره بانک مهر اقتصاد

هیات مدیره بانک مهر اقتصاد دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل و عضو هیات مدیره، حامد هیئت داودیان رئیس هیات مدیره، یوسف مرتضائی نایب رئیس هیات مدیره مجید رحیمی عضو هیات مدیره

بانک اقتصاد نوین

هیات مدیره بانک اقتصادنوین

  رئيس هيئت مديره محمدعلي ايزدي فوق ليسانس مديريت دولتي – معاون مديرعامل در امور شعب و منابع انساني و پشتيباني، عضو هيئت عامل بانک سينا از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ – معاون مديرعامل در شعب و منابع انساني، عضو هيئت عامل بانک سينا از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ – معاون مديرعامل در منابع انساني و …

هیات مدیره بانک اقتصادنوین ادامه »