علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی

علی صالح آبادی دانش آموخته معارف اسلامی و مدیریت مالی در مقطع دکتری و رئيس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار، از آذر ۹۳ تاکنون به عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک توسعه صادرات فعالیت می کند.