اخبار شورای هماهنگی بانک ها

نرخ سود تسهیلات مبادله حداقل ۲۱ درصد

باید نرخ سود عقود مبادله‌ای به درستی تعیین شود زیرا با توجه به نرخ پایین این عقود بسیاری از بانک‌ها در قالب این عقود تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و سهم عقود مشارکتی به طور غیرمنطقی به شدت افزایش یافته است.

کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد

عبدالناصر همتی -مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها- به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.