بانک مرکزی

مجمع عمومی بانک مرکزی

مجمع عمومی بانک مرکزی

مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اعضای زیر تشکیل شده است. رئیس‌جمهور (ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران …

مجمع عمومی بانک مرکزی ادامه »

شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی از اعضای زیر تشکیل شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت دادستان کل کشور یا معاون وی …

شورای پول و اعتبار ادامه »

هیئت نظارت اندوخته اسکناس

هیئت نظارت اندوخته اسکناس

هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون، از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج ‌آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شود، می‌باشد.