بانکداران اسبق

احمد درخشنده مدیرعامل بانک شهر

احمد درخشنده مدیرعامل اسبق بانک شهر

احمد درخشنده مدیرعامل اسبق بانک های سپه و سرمایه، از مرداد ۹۸ تاکنون به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک شهر فعالیت می کند. وی پیش از این به مدت یکسال به عنوان سرپرست در این جایگاه حضور داشت. 

حسین مهری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن

حسین مهری مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن

حسین مهری دارای مدرک دکترای مدیریت کارآفرینی با سابقه ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت ملی پست ایران و معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن، از مرداد ۹۷ تاکنون به عنوان مدیرعامل این بانک فعالیت می کند.

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران

مرتضی اکبری مدیرعاملاسبق بانک مهر ایران

مرتضی اکبری دارای مدرک تحصیلی دکترای حسابداری با سابقه حضور در هیات مدیره بانک توسعه صادرات از تیر ۱۳۹۵ تاکنون به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران فعالیت می کند.