تازه ترین انتصابات در بانکها

صلاحیت مدیران بانکی در گرو شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه حرفه‌ای

صلاحیت مدیران بانکی داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی نحوه اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری …

صلاحیت مدیران بانکی در گرو شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه حرفه‌ای ادامه »

قمری وفا بانک مرکزی

مصطفی قمری وفا مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی شد

مصطفی قمری وفا با حکم صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی طی حکمی به عنوان مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی منصوب شد.

مصطفی قمری وفا با حکم صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی طی حکمی به عنوان مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی منصوب شد.

مصطفی امیری قادی» به عنوان سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت بانک ملی

مصطفی امیری قادی به عنوان سرپرست “امور حوزه مدیریت” بانک ملی منصوب شد

مصطفی امیری قادی به عنوان سرپرست “امور حوزه مدیریت” بانک ملی منصوب شد.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،‌ بر اساس این حکم «مصطفی امیری قادی» مدیر پیشین امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک کارآفرین به عنوان سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت  منصوب شد.