مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی

مهدی رضایی با سابقه حضور در بانک های گردشگری، پارسیان، سرپرستی امور اجرایی موسسه اعتباری ثامن و مدیرعاملی بانک انصار، از دی ماه سال ۱۴۰۰ با حکم وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان سرپرست بانک بزرگ کشاورزی منصوب شد.

 

 

1 دیدگاه دربارهٔ «مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی»

  1. تجربه راتجربه کردن خطاست
    بانکی که گزارش عملکردمناسبی نسبت به سایربانکهادارد، جایگزین کردن مدیردیگری کاری بس اشتباه است مدیری هوشمند، کاربلد موردوثوق کلیه کارکنان وبازنشستگان چه ایرادی داشت که عوضشان کردند، آیاکارشناسان که مسئلولیت این امررا بعهده داشتند، رشته بانکداری خوانده بودند؟ درگذشت که ایران داری ۳۶بانک واقعی بود، ایاسراغ داریدکه مدیرعاملش رشته بانکداری را نخوانده باشد ایناحافظان سرمایه مردم هستند هرچندمردم جایی بحساب نمیاند، ولی بایسته است کسانی را برای اداره بانک انتخاب کنند، که دلسووز مردم وبخصوص صنایع کشورباشد مردانی مانندعلینقی فرمانفرمائیان مرحوم که نمونه ان پیدانخواهدشد آیاازتجربه گرانبهای مدیران واقعی آشنابه اموربانک وبانکداری نبایداستفاده کرد؟ دردهافراوان است، گوشی برای شنیدن وجودندارد والسلام.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.