هیئت نظارت اندوخته اسکناس

هیئت نظارت اندوخته اسکناس

هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون، از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج ‌آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شود، می‌باشد.
ب –  هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود (۱):
۱-         دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
۲-         دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی (۲).
۳-         رییس‌کل بانک مرکزی ایران.
۴-         دادستان کل کشور.
۵-         خزانه‌دار کل کشور.
۶-         رییس‌کل دیوان محاسبات.
۷-         رییس هیئت نظار.
‌تبصره – مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ماند.
ج –  آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیئت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌د – اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت، حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و ‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود.


۱- بند ۴ لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور: «بند “ب” ماده ۲۱ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب – هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱ – دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور
۲ – رئیس‌کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
۳ – دادستان کل کشور یا معاون او
۴ – خزانه‌دار کل کشور
۵ – رئیس‌کل دیوان محاسبات
۶ – رئیس هیئت نظار
‌تبصره – مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، به این سمت باقی خواهند ماند.» – شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۰۲۲۷- تاریخ انتشار: ۱۳۵۹/۰۱/۱۹.

 

۲- ماده واحده قانون تعیین نام مجلس «در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با قید دو فوریت تصویب کرد که نام مجلس شورا «‌مجلس شورای اسلامی»‌ تعیین شود»- شماره انتشار روزنامه رسمی: ۱۰۵۸۲- تاریخ انتشار: ۱۳۶۰/۰۴/۰۸.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.