ضریب خسارت بیمه شخص ثالث کمرشکن است!

مدیر عامل شرکت بیمه البرز، حق بیمه تولیدی شرکت متبوع خود در سال۹۳  را حدود ۱۴۵۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت که این رقم حق بیمه تولیدی، از رشدی  ۶۰ درصدی نسبت به سال  قبل از آن برخوردار شده است.

رسول تاجدار، با اشاره به وضعیت  نامناسب بازار بیمه و حضور سه شرکت جدید بیمه ای در عرصه این صنعت، گفت که بیمه البرز رشد ۲۵ درصدی را برای سال ۹۴ هدفگذاری کرده است که بر این اساس رسیدن به رقم ۱۷۵۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی دردستور کارخواهد بود.

وی بدون اشاره به رقم” ای  پی اس” شرکت  متبوع خود در سال ۹۳  گفت که  شواهد حاکی  ازتحقق آن بوده  و افزود که برای سال ۹۴  هم رقم “ای  پی  اس” ۱۴۵ ریالی مد نظر قرار گرفته است.

به گفته نائب رئیس  هیات مدیره بیمه البرز، با برنامه ریزی  دربخش سرمایه گذاری در مسکن، بورس و پیش بینی در مورد  بورس پس از تحریم ها” ای پی اس”شرکت بیمه البرز محقق خواهد شد.

وی، از رشد چشمگیر سهم بخش صدور بیمه نامه خودرویی شرکت متبوع خود درسال ۹۳  خبرداد و گفت که البته در این عرصه نقش خودروهای صفر کیلومتر بیشتر بوده که همچنان هم این روند در سال جاری ادامه خواهد یافت.

تاجدار تاکید کرد که در سال جاری از تخفیف های  بیجا پرهیز کرده و افزود که ضریب خسارت بیمه شخص ثالث کمرشکن شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه البرز، با بیان اینکه  در سال ۹۳  بیمه البرز  نزدیک  به  ۸۰ میلیارد تومان  بابت صندوق  تامین خسارت های بدنی، عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت پرداخت کرده است، افزودکه سود توزیعی بین سهامداران ۶۲  میلیارد تومان بوده که در نتیجه سهامداران  شرکت بیمه البرز از نیروی  انتظامی و وزارت بهداشت  کمتر سود کرده و پول کمتری  نصیب آنها شده است که براین اساس  این روند قابلیت تداوم نداشته و به بن بست خواهد خورد.

وی،خبرداد که مجموع سهم صدور بیمه نامه خودرویی بدنه و شخص ثالث درپرتفوی این شرکت ۵۳ درصدبوده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.