بهترين و بدترين بانك هاي سال ۲۰۱۵ آمريكا

پس از نجات از بحران مالي جهاني كه تقريبا نظام بانك داري را فلج كرده بود ، بزرگ ترين بانك ها جهشي سريع با سود زياد و كيفيت بهتر در سه ماهه اخير داشته اند . بانك ها و صندوق هاي پس انداز ايالات متحده آمريكا ۲/۴۰ميليارد دلار در آمد خالص در طي سه ماهه دوم توليد كردند
بنابر گفته FDIC، فروش وام و در آمد تجاري در سه ماهه سوم بيشترين رشد در آمد سال را در ۵ سال به وجود آورده است . بنابرگفته Tyler Hall(تيلور هال)تحليل گر بانك SNLچهار بانك از بزرگترين بانك هاي آمريكا در بحران ۵/۱۲۲ميليارد دلار به دست آورده اند . اما تمام اين اخبار براي صنعت بانك داري خوب نيست . يك مشكل وجود دارد كه بهره سود است .
هال كه به داده هاي SNL اشاره دارد ، حواشي سود خالص .۱۲/۳%در سه ماهه سوم رادر پايين ترين سطح از سال ۱۹۹۱نشان مي دهد . با نشانه هاي پيچيده در صنعت بانك داري سايت Forbesبه SNL رجوع مي كنند تا اطلاعات بهترين و بدترين بانك ها در ايالت متحده آمريكا را نشان دهد .
بهترين بانك آمريكا در همين سال بانك نيويورك است خدمات كامل بازرگاني اين بانك در سال ۲۰۰۱شروع شد و تا ۲۶ ميليارد دلار رشد در همكاري با ۲۷ مشتري خصوصي در حوزه مترو نيويورك داشته است .بانك هاوايي در رتبه بهترين بانك در ۱۲ ماه گذشته قرار مي گيرد . JPMorgan  chaseبزرگ ترين بانك ملي با ۵/۲تريليون دلار در دارايي به رتبه ۷۳ركود كرده است . عوايدي آن ۶/۴%سقوط داشته و ضريب ريسك بانك هم پايين بوده اين بانك حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۳براي حل مسائل حقوقي مختلف پرداخت كرده است . بانك آمريكا با هفت رتبه بالاتر به جايگاه ۸۸ صعود كرده است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.