مطالب موضوع اخبار شورای پول و اعتبار

وام مسکن 80 میلیونی تصویب شد

وام مسکن ۸۰میلیونی تصویب شد

وام مسکن ۸۰میلیونی تصویب شد

تصميمات شوراي پول و اعتبار جهت کمک به رونق توليد در بخش مسکن و تقويت قدرت خريد مسکن خانوارها اعلام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسکن و به منظور تحقق سياست‌هاي تنظيمي دولت جهت خروج غيرتورمي

ارائه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی از انجام بررسی ها و مطالعات کارشناسی در این بانک در خصوص نرخ های سود بانکی خبر داد و اعلام کرد ،گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.