۱۳ اسف ۱۳۹۳

کاهش قیمت تسه

قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته با توجه به خبر وام مسکن ۶۰ میلیونی افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، در روزهای اخیر مجددا کاهش یافته است.

این اوراق از ابتدای هفته روند نزولی خود را آغاز کرده و با کاهش تقاضا به قیمت های ابتدای بهمن رسیده است به طوری که هم اکنون ” تسه ” دی و آبان ماه در قیمت ۸۰ هزار تومان و تسه شهریور ، مرداد و اردیبهشت ماه به قیمت ۷۹ هزار تومان معامله می شود.

در حال حاضر متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات خریداری کنند که با احتساب قیمت ۸۰ هزار تومانی این اوراق می شود حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

*

*