۰۴ مرد ۱۳۹۶

چهره های ماندگار بانکی معرفی شدند

چهره ماندگار بانکی

«احمد عزیزی» و «خسرو نایبی اهرنجانی» به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، امروز در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی از احمد عزیزی که صاحبنظر در امور پولی و بانکی است و فعالیت در عرصه نظام بانکی را در کارنامه کاری خود دارد و خسرو نایبی اهرنجانی، صاحبنظر پولی و بانکی و رییس اسبق هیات مدیره بانک خاورمیانه عنوان چهره های ماندگار بانکی تقدیر به عمل آمد و لوح تقدیر توسط معاون اول رییس جمهوری به منتخبان اهدا شد.

پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاست‌گذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک ها داشته‌اند، تقدیر می‌کند.

گفتنی است، برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شدند که پس از ارزیابی توسط هیات داوران، دو نفر از بین آنها انتخاب شدند.

 

چهره های ماندگار بانکی

مطالب مرتبط

*

*