۰۱ آبا ۱۳۹۶

 هیأت مدیره بانک صادرات ایران

هیات مدیره بانک صادرات ایران
 هیأت مدیره بانک صادرات ایران
سیاوش زراعتی
مدیرعامل

تلفن :
٨٨٣٠٧٨٢٢

نمابر :
٨٨٣٠٦٠٩٥

پست الکترونیک :
S.Zeraati[@]bsi.ir
حمید تهرانفر
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

تلفن :
۸۸۸۳۶۰۱۸

نمابر :
۸۸۸۳۶۷۵۹

پست الکترونیک :
H.Tehranfar[@]bsi.ir
غلام سوری
رئیس هیأت مدیره

تلفن :
۸۸۳۰۷۸۲۴

نمابر :
۸۸۸۳۲۷۵۲

پست الکترونیک :
Gh.souri[@]bsi.ir
مجتبی لشکر بلوکی
عضو هیأت مدیره

تلفن :
۸۸۳۰۷۸۱۸

نمابر :
۸۸۸۳۴۸۲۰

پست الکترونیک :
Lashkarbolouki[@]bsi.ir

مطالب مرتبط

*

*