۰۵ مرد ۱۳۹۶

نسبت موثر سپرده قانونی معادل ۲.۱ درصد است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی

نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانکها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.

مطالب مرتبط

*

*