۱۰ فرو ۱۳۹۴

نرخ سود سپرده در بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران به سپرده های بلند مدت یکساله ی مشتریان خود ۲۲% سود پرداخت می کند.

جزئیات سود سپرده سرمايه گذاري در بانک رفاه کارگران

مطالب مرتبط

*

*