۳۱ فرو ۱۳۹۴

قانون بیمه شخص ثالث به رویکرد جدیدی نیازمند است

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نشست چند روزه کمیسیون در استان فارس گفت: در این سفر قانون بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد.

ایرج ندیمی با بیان اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به این قانون باعث سردرگمی مردم می شود، تاکید کرد: قانون بیمه شخص ثالث به رویکرد جدیدی نیازمند است که ما با تمدید آن در لایحه بودجه تنها مسیر گذشته را ادامه می دهیم، درحالی که با تغییر برخی رویکردها در اصل قانون و ماده قانون مانند نقش خودرو، راننده، ذینفعان و نوع جرایم به بنگاه های اقتصادی از جمله بیمه ها کمک کنیم.

وی ادامه داد: این قانون دراسفند ماه سال گذشته لغو شد و در مجلس تمدید یک ساله صورت گرفت ولی این تمدید   نمی تواند مشکلات را حل کند.

ندیمی به خانه ملت، گفت: این نشست با حضور مسئولانی از دولت، بیمه ها، ناجا و قوه قضائیه باهدف اتمام پروژه بررسی بیمه شخص ثالث برگزار می شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به اثرات برگزاری جلسات کمیسیون در استان ها گفت: برگزاری این جلسات در استان هاعلاوه بر دوری از هر دغدغه سیاسی، اداری و منطقه ای؛ بازدید محلی و بازدید از پروژه ها و اماکن شهرستان ها را به همراه دارد

*

*