۳۱ فرو ۱۳۹۴

سهم مسکن از تسهیلات

از مجموع بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی که بانکها در سال ۱۳۹۳ به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرده‌اند حدود ۴۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۱.۸ درصد کل منابع به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داشته است.

این در حالی است که بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد در ادامه روند کاهش سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانکها، سال گذشته کمترین نسبت وام های دریافتی این بخش در طول چهار سال متوالی گذشته رقم خورده است.

اگر چه در سال گذشته تسهیلات پرداختی بانکها به حوزه مسکن و ساختمان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در مقایسه با دوره قبل افزایش یافت؛ اما سهم دریافتی این بخش از کل منابع پرداختی کمترین نسبت از سال ۱۳۹۰ بوده است.

برچسب ها

*

*