..."/>

سرنوشت وام ۸۰ میلیونی چه شد؟

میرمحمدصادقی به موضوع مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و افزود: براساس آخرین آماری که به دست ما رسیده است مبلغ مطالبات معوق بانک ها در حال حاضر ۹۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده است، گفت: تلاش ما این است که بنگاه های بزرگ برای تامین مالی به سمت استفاده از ابزارهای دیگر از جمله رفتن به سراغ بازار سرمایه متمایل شوند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به طرح های اعتباری بانک مرکزی در بخش توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها گفت: یکی از طرح های ما فاینانس چین بوده که ۱۲ طرح دولتی و ۷ طرح غیردولتی از این طریق تامین اعتبار شده و بانک مرکزی اعتبار ریالی این بخش را که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است برعهده گرفته است.

*

*