۰۷ ارد ۱۳۹۴ ..."/>

خدمات پیشگیری تحت پوشش بیمه چست؟

یکی از موثرترین گام‌ها در این زمینه را تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات پیشگیری دانست.

معاون پیشگیری از معلولیت‌ سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تحقق سلامت در جامعه بدون نقش مردم بی معنا است، ایجاد سلامت جسمی و اجتماعی را در گروی مشارکت های مردمی دانست و گفت: اگرچه دولت موظف به ارائه خدمات سلامت به مردم است اما وظیفه دیگر دولت آگاه سازی‌ است تا مردم بتوانند از خدماتی که در دسترس آنها قرار میگیرد، استفاده کنند.
مینو رفیعی  اظهار کرد: اگر مشارکت‌های مردمی وجود نداشته باشد و مردم به دنبال کسب خدمات بهداشتی و سلامت نباشند، سلامت دور ازدسترس میشود،برای مثال در طرح غربالگری شنوایی، نوزادان زیر شش ماه تحت غربالگری قرار می گیرند تا با مداخله به هنگام از ناشنوایی آنها جلوگیری شود و قطعا برای پیاده کردن این طرح در سراسر کشور، باید ابتدا آگاه سازی شود که این خدمات منجر به پیشگیری از معلولیت می شود، سپس این خدمات در دسترس همه مردم قرار گیرد و مردم تشویق شوند که به طور فعال خودشان به این مراکز مراجعه کنند.
نجات بیش از ۱۶ هزار کودک از ناشنوایی و نابینایی در سال گذشته
وی همچنین در پاسخ به اینکه ارائه خدماتی همچون غربالگری شنوایی و تنبلی چشم تا چه میزان منجر به کاهش معلولیت ها در جامعه و ایجاد جامعه ای سالم می‌شود، گفت: سال گذشته در غربالگری شنوایی، حدود ۲۲۰۰ نوزاد دارای اختلالات شنوایی شناسایی و همچنین ۱۴ هزار کودک با بیماری تنبلی چشم نیز شناسایی و درمان شدند.
رفیعی همچنین از انجام ۱۲۰ هزار مشاوره ژنتیک در سال گذشته خبر داد و افزود: برخی از مراجعین تنها نیاز به اصلاح رژیم غذایی داشتند و در مواردی هم که عقب ماندگی فرزند تشخیص داده شد، والدین به مراکز قانونی سقط جنین راهنمایی شدند.
وی هدف این مشاوره ها را پیشگیری از تولد فرزندان معلول درجهت ایجاد جامعه ای سالم و مولد دانست و گفت: قطعا منظور از در پیش گرفتن سیاست های افزایش جمعیت، ایجاد جمعیتی سالم و مولد نه جامعه ای پر بیمار بوده است.
معاون پیشگیری ازمعلولیت‌ سازمان بهزیستی با بیان اینکه نهادها و دستگاه‌های مختلفی متولی امر سلامت در جامعه هستند ادامه داد: تامین سلامت عموم مردم، وظیفه کلیت دولت است و نه یک سازمان خاص، به همین ترتیب کلیه اقداماتی که برای تامین سلامت مردم انجام می شود، باید هم افزا باشد نه اینکه همدیگر را خنثی کنند یا زیر سوال ببرند.
رفیعی یکی از موثرترین گام‌ها در این زمینه را تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات پیشگیری دانست و گفت: در حال‌حاضر تنها خدمات درمانی تحت پوشش بیمه بوده و خدمات پیشگیری خارج از پوشش های بیمه ای هستند، به همین دلیل بخشی از مردم انگیزه های کافی برای دریافت این خدمات را ندارند.
وی درپایان با تاکید بر لزوم تصویب قوانین تسهیل‌گر از سوی مجلس و دولت در این باره، گفت: باید قوانین تسهیل گر تصویب شوند تا سلامت به عنوان شاخص کیفیت زندگی به رسمیت شناخته و راهکارهای تحقق آن تسهیل شود./  ایسنا

*

*