۳۱ فرو ۱۳۹۴

جهش ۷۸ پله ای شرکت واسپاری ملت

موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی در قالب ۵۰۰  شرکت برتر و بزرگ ایران، در هفدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، میزان فروش/درآمد شرکت واسپـــــاری ملت در سال۱۳۹۱معادل۶۳۲ میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال بوده است که با رشد قابل توجه حدود ۶۳ درصدی به ۱۰۰۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در سال۱۳۹۲ افزایش یافته است. همچنین شرکت واسپاری ملت توانست جایگاه خود را از رتبه ۴۲۹ به رتبه ۳۵۱ ارتقا دهد.

*

*