۳۱ فرو ۱۳۹۴ ..."/>

جدول نرخ حق بیمه ثالث انواع خودروها برای سال ۹۴

-قیمت بیمه ثالث انواع خودروهای سواری، وانت و کامیون بیمه ایران در سال ۹۴ منتشر شد.

جدول شماره یک:

واحد قیمت تومان بوده و نرخ بیمه ثالث تا ۸ سال عدم خسارت معادل ۷۰ درصد تخفیف است.

insu

جدول شماره دو: واحد قیمت تومان بوده و نرخ بیمه ۲، ۴، و ۶ ماهه انواع خودروها به این شرح است:

insuir

 

*

*