۰۷ ارد ۱۳۹۴

تعیین نرخ حق الوکاله بانک سامان

هیئت‌مدیره بانک سامان، نرخ حقالوکاله سال ۱۳۹۴ را معادل ۲.۵ درصد تعیین کرد.

هیئت‌مدیره بانک در مصوبه‌ای، نرخ حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای سال ۱۳۹۴ را معادل ۲.۵ درصد (دو و نیم درصد) اعلام کرد.

*

*