۰۱ ارد ۱۳۹۴ ..."/>

برگزاری دوره آموزشی بانکداری بین‌الملل

در ابتدای این بازدید رئیس اداره کل آموزش گزارشی از نحوه انتخاب همکاران شرکت‌کننده در این دوره و مراحل آموزش آنها ارائه کرد.
در ادامه پناهی عضو هیات مدیره با اشاره به اهمیت نیروی انسانی، خواستار برنامه‌ریزی جامع تر در زمینه مسائل آموزشی ارزی شد.
عضو هیأت مدیره با عنوان اینکه سال‌ جاری، فعالیت‌ها و خدمات ارزی توسعه می‌یابد، از بهبود مدیریت پرتفوی ارزی بانک خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پرتفوی قطعاً نتایج مطلوب و مثبتی در صورت‌های مالی بانک برجای بگذارد.
کریمی دیگر عضو هیات مدیره نیز با اشاره به رشد شاخص‌های بانک و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح بهره‌وری در سال ۱۳۹۴، بر اهمیت آموزش همکاران و جانشین‌پروری تأکید کرد.
در بخش دیگری از مراسم، ایزدی معاون منابع انسانی بر اهمیت سرمایه انسانی در موفقیت سازمان تاکید کرد و اصلی‌ترین عامل در بهره‌وری نیروی انسانی را داشتن انگیزه فردی، آموزش و کسب مهارت و مدیریت سرمایه انسانی دانست.
در پایان این دیدار شرکت‌کنندگان دوره به طرح سؤالات خود پرداختند و مدیران نیز پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
در این بازدید، رحیمی و رضانیا مدیران امور شعب تهران و منطقه ۲ کشور به همراه روسای ادارات کل سرمایه انسانی، خارجه و عملیات ارزی حضور داشتند.

*

*