۰۷ ارد ۱۳۹۴ ..."/>

اصلاح مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه

ژوهشکده بیمه با بررسی وضعیت موجود مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه و تجربیات جهانی، راهکارهای اصلاحی در این زمینه ارائه کرد.

پژوهش در این زمینه به صورت تطبیقی و با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای، مصاحبه، تحلیل محتوا، تبیین اهداف و آثار، مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده از منظر اقتصادی صورت گرفته است. در این پژوهش اثرات مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه، مصرف‌کنند‌گان، سطح رفاه اقشار کم درآمد و متوسط و نیز اثرات کلان این سیستم مالیاتی بر اقتصاد ملی بررسی و تطبیق مقایسه‌ای شده و همسویی اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه با اهداف اصلی وضع مالیات برارزش افزوده تبیین و تحلیل شده است.
بر اساس این مطالعه، مشکل اصلی در بروز نارسایی ها و آثار نامطلوب وضع مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه فقدان روش مناسب برای اخذ مالیات برارزش افزوده از مصرف کنندگان نهایی است؛ گامی که کشورهای پیشرو در این عرصه به خوبی از آن بهره برده‌اند.
بر اساس مطالعات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه در کشورهای پیشرو، محصولات بیمه‌های عمومی (غیرزندگی) در بسیاری از حوزه های قانونی در جهان همچون ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
در کشورهای استرالیا، نیوزلند، سنگاپور، آفریقای جنوبی و مالزی مالیات بر ارزش افزوده ( VAT ) فقط بر بیمه‌های غیرعمر اعمال می‌شود. در این کشورها بیمه‌های عمر از مالیات بر ارزش افزوده معافند.
بر اساس این پژوهش، از نقطه نظر اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده (VAT ) یک مالیات خنثی در اقتصاد محسوب می شود. خنثی بودن این نوع مالیات بدین معناست که طبق تئوری‌های اقتصادی ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد.
از دیگر ویژگی‌های این نوع مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره نمود. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با وضع مالیات بر ارزش افزوده از هر مصرف‌کننده به اندازه درصدی از مصرفش مالیات دریافت می‌کند.
با توجه به اینکه خدمات مالی در تمام دنیا بستر ساز فعالیت‌های اقتصادی هر کشوری است لذا اینگونه خدمات عموماً از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند ا ما متأسفانه در ایران بیمه بعنوان یکی از خدمات مالی در سبد خدمات مالی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست. پرداخت مالیات از سوی صنعت بیمه نه تنها نرخ پوشش‌های بیمه‌ای را برای مصرف کننده بالا می برد و هدف اصلی از برقرای مالیات بر ارزش افزوده را محقق نمی‌سازد، بلکه موجب کاهش تمایل در خرید بیمه نامه می‌شود که هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد، دولت و خانوارها از ناحیه ریسک‌های موجود وارد می‌نماید.
اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق‌ بیمه‌ها همچنین موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمت‌ها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است نیز تحقق پیدا نمی‌کند.

*

*