۱۱ فرو ۱۳۹۴

استخدام در بانک تجارت

مهلت ثبت نام در آزمون استخدام بانک تجارت به اتمام رسیده است. این آزمون در تاریخ ۹۴/۰۱/۲۸ برگزار خواهد شد. برای پیگیری در این باره به وبسایت این بانک مراجعه نمایید.

وبسایت بانک تجارت

مطالب مرتبط

*

*